avatar

Digituki arkeen Kuopio

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet

“Digituki arkeen Kuopio”- hankkeen toiminnan tavoitteena on lisätä venäjänkielisten kuopiolaisten tietoisuutta digitalisaatiosta ja sähköisestä asioinnista sekä vahvistaa niiden digitaitoja ja osallisuutta tuleviin tietoyhteiskunnan muutoksiin. Projektin toiminnalla pyritään selvittämään syrjäytymisen vaarassa olevien venäjänkielisten kuopiolaisten tarpeita ja vastaamaan niihin asiakaslähtöisesti tarjoamalla matalan kynnyksen tukea digitalisoitumiseen arkeen.

Toiminnan kohderyhmät

  • Venäjänkieliset maahanmuuttajat, joilla on puuttuvaa osaamista suomen kielestä tai kokemusta sähköisten palvelujen käytöstä, erityisesti vasta muuttaneet, heikosti koulutetut, työttömät ja ikäihmiset.

Hankkeen toteuttaminen


Toiminta toteutetaan eri muodoissa yhteistyössä viranomaisten kanssa. Vuoden 2020 aikana aiomme järjestämään 8-10 infotilaisuutta, joiden tavoitteena on lisätä venäjänkielisten asukkaiden tietoisuutta viranomaisten toiminnasta ja Kuopion kaupungin palveluista. Infotilaisuuksissa kerrotaan, miten käytetään sähköisiä palveluja ja toimitaan siltana viranomaisten ja venäjänkielisten maahanmuuttajien välillä. Tilaisuuksissa tavoitetaan noin 25 ihmistä/ kertaa. Infotilaisuuksia varten tuotamme yleishyödyllistä materiaalia, joka on kaikkien käytettävissä tapaamiskerran jälkeen.

Infotilaisuuksia lisäksi aiomme järjestämään digineuvontaa Kelan ja Te-palveluiden tiloissa. Digineuvonta järjestetään kuukausittain yhteistyössä viranomaisten kanssa ja sillä pyritään vastaamaan asiakkaiden jokapäiväisiin digitalisaatioiden tarpeisiin.

Lumikello ry

Kuopio, Suomi

Y-tunnus 2819071-5