Infotilaisuudet

“Digituki arkeen Kuopio” hankkeen toteutumisen aikana järjestämme 8-10 infotilaisuutta/ryhmäkoulutusta, joiden
tavoitteena on lisätä venäjänkielisten kuopiolaisten tietoisuutta viranomaisten toiminnasta ja
Kuopion kaupungin palveluista. Infotilaisuuksissa kerrotaan, miten käytetään sähköisiä
palveluja ja kuinka me toimimme ikään kuin siltana viranomaisten ja venäjänkielisten
maahanmuuttajien välillä. Infotilaisuuksia varten tuotamme yleishyödyllistä materiaalia, joka on kaikkien käytettävissä tapaamiskerran jälkeen.

Ensimmäinen infotilaisuus on la 28.11 klo 10-12 Pyörönkaari 19 osoiteessä. Infoltilaisuu on paikan päällä. Sen lisäksi voi osallistua Zoom kautta.