Digituki arkeen Kuopio Vol.2

Digituki arkeen Kuopio Vol.2 on Lumikello ry:n syksyllä 2020 aloittaman Digituki
arkeen Kuopio -hankkeen jatkohanke, jonka kohderyhmänä on Pohjois-Savossa ja
erityisesti Kuopion kunnassa asuvat työikäiset ja ikääntyneet maahanmuuttajat,
joilla on heikot tietokone- ja digitaaliset taidot.

Hankkeen tavoitteena on yhdenvertaisten mahdollisuuksien parantaminen, toimintaan osallistuvien yleisten tietokone- ja digitaalisen osaamisen sekä työnhakuun liittyvien taitojen vahvistaminen ja kehittäminen. Tavoitteena on myös maahanmuuttajien osaamisen vahvistaminen valtion sähköisten palveluiden turvalliseen käyttöön, mm. etuuksien tai opiskelu- ja työpaikan haku, asiakirjojen täyttäminen ja lähettäminen jne. Pyrimme siihen, että maahanmuuttajien tietämys Kuopiossa tarjottavista palveluista monipuolistuu. Tuomme esiin ajankohtaista tietoa kunnassa tarjottavista koulutuksista, avoimista työpaikoista ja muista yhteiskunnallisesti tärkeistä ja merkittävistä asioista.    

Hankkeen toteuttamismuodot:

Kysymys Piste– viikottainen yksilö ohjaus- ja neuvontapalvelu kasvokkain, puhelimitse ja chat-palvelun kautta venäjän ja / tai selkosuomen kielellä. Lue lisää tästä.

Digipaja ja työnhaun koulutus – yhteiskunnan vaatimien digitaitojen vahvistaminen ja työnhaun työkalut -koulutus. Lue lisää tästä.

Työhakuun ja koulutukseen liittyvää tiedottaminen – ajankohtaisten tietojen välittäminen koulutusmahdollisuuksista, lisä- ja täydennyskoulutuksista.

Hankkeen sosiaalinen media Facebook.