Vapaaehtoistyötä

Yhdistyksen työ perustuu vapaaehtoisuuteen. Jokainen osallistuu toimintaan omien voimavarojensa mukaan positiivisessa hengessä. Toimintaa pyöritetään pääsääntöisesti vapaaehtoisten voimin, jotka tekevät noin 1740 vapaaehtoistyötuntia vuodessa (vuoden 2021 tulos).