Digipaja ja työnhaun koulutus.

Koulutus on tarkoitettu kaikille maahanmuuttajataustaisille halukkaille taustasta ja äidinkielensä riippumatta.
Tarkoituksena on vahvistaa maahanmuuttajien yleisiä tietokone- ja digitaalisia taitoja, työn- ja opiskelupaikan haun osaamista sekä osallistujien suomen kielen taitoa ja osaamista
käytettäessä kurssin aiheeseen liittyvää termistöä suomeksi.
Opetus tapahtuu selkosuomella tarjoamalla tarvittaessa kurssin aiheeseen
liittyvää maahanmuuttajien äidinkielen tai englannin kielen sanastoa.
Vuonna 2022 on tarkoitus pitää 8 kurssia. Kurssi kestää 4 viikkoa ja yhteensä 8 tapaamista. Yhden tapaamisen kesto on neljä tuntia. Kurssin sisältö muodostetaan jokaisen kurssin ja ryhmän osallistujien taitotaso ja kokemus huomioiden.

Kurssin osallistujille tarjotaan tietokoneita.

Alustava aikataulu kevät 2022:

11.1-3.2 ensimmäinen kurssi
15.2-10.3 toinen kurssi
15.3-7.4 kolmas kurssi
12.4-5.5 neljäs kurssi
10.5 -2.6. viides kurssi

Kurssin ohjelma:

I päivä: Tietokoneen peruskäyttö.

Suomalainen koulutusjärjestelmä ja ammattikenttä. Aikuisten lisä- ja täydennyskoulutus mahdollisuudet Suomessa, tutkintojen rinnastaminen. Keskustelu aiheesta.

II päivä: Tekstinkäsittely (Microsoft Word).

Työlainsäädäntö: työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, työsuojelu, TES, ammattiliitot.

III päivä: Internet ja sähköposti.

Työmarkkinat: rekrytoinnin toimintatapa, prosessi, muodot.

IV päivä: Sähköinen asiointi: Kela, TE-toimisto, Opintopolku.fi, OmaKanta ja muut sähköiset järjestelmät. Hakemusten laatiminen, asiakirjojen liittäminen.

GPDR säädökset ja omien tietojen suojaaminen internetissä ja sähköisessä asioinnissa.

V päivä: CV:n merkitys työnhaussa. CV:n laatiminen Microsoft Wordin avulla.

VI päivä: Digitaaliset osaajaprofiilit.

Sosiaalisen verkoston rakentaminen ja sen merkitys työllistymisessä. Vertaisryhmien merkitys.

VII päivä: Canva: graafinen suunnittelu. Visuaalisen CV:n luominen.

Suomen yhdistystoiminta. Yhdistykset työnantajina. Osa-aikainen työllistäminen Suomessa. Vapaaehtoistyönmerkitys verkoston rakentamisessa ja työllistymisessä.

VIII päivä: Excel.

Yrittäjyys ja kevytyrittäjyys. Tapa työllistyä. Yrittäjyyttä koskevaa lainsäädäntöä.

Osallistujan lomake tässä