Digituki arkeen Kuopio

Toteutusajankohta: 1.9.2020-31.08.2021

Kuvaus: 

“Digituki arkeen Kuopio”- hankkeen toiminnan tavoitteena on lisätä venäjänkielisten kuopiolaisten tietoisuutta digitalisaatiosta ja sähköisestä asioinnista sekä vahvistaa heidän digi-taitojansa ja osallisuutta tuleviin tietoyhteiskunnan muutoksiin. Projektin toiminnalla pyritään selvittämään syrjäytymisen vaarassa olevien venäjänkielisten kuopiolaisten tarpeita ja vastaamaan niihin asiakaslähtöisesti tarjoamalla matalan kynnyksen tukea digitalisoitumiseen arkeen.

Toiminnan kohderyhmät:

Venäjänkieliset maahanmuuttajat, joilla on puuttuvaa osaamista suomen kielestä tai kokemusta sähköisten palvelujen käytöstä, erityisesti vasta muuttaneet, heikosti koulutetut, työttömät ja ikäihmiset.


Hankkeen toteuttaminen:

Toiminta toteutetaan eri muodoissa yhteistyössä viranomaisten kanssa. Hankkeen aikana aiomme järjestämään 8-10 infotilaisuutta, joiden tavoitteena on lisätä venäjänkielisten asukkaiden tietoisuutta viranomaisten toiminnasta ja Kuopion kaupungin palveluista. Infotilaisuuksissa kerrotaan, miten käytetään sähköisiä palveluja ja toimitaan siltana viranomaisten ja venäjänkielisten maahanmuuttajien välillä. Tilaisuuksissa tavoitetaan noin 25 ihmistä/ kertaa. Infotilaisuuksia varten tuotamme yleishyödyllistä materiaalia, joka on kaikkien käytettävissä tapaamiskerran jälkeen.

Infotilaisuuksia lisäksi aiomme järjestämään digineuvontaa Kelan ja Te-palveluiden tiloissa. Digineuvonta järjestetään kuukausittain yhteistyössä viranomaisten kanssa ja sillä pyritään vastaamaan asiakkaiden jokapäiväisiin digitalisaatioiden tarpeisiin.

Lisäksi hankkeeseen kuuluu tarpeenmukaista yksilöohjausta kasvokkain, puhelimitse tai chat-palvelussa viikoittain. 

Rahoittaja: Etelä-Savon ELY-keskuksen osarahoittama Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hanke.

Yhteistyökumppanit:

Kuopion kaupunki, Kela, Te-palvelut,  Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry

Hankkeen yhteyshenkilö: 

Hankekoordinaattori Valentina Proshkina, p. 040 1504151

Projektityöntekijä Mariia Matveeva, p. 046 6356451