Työharjoittelu

Harjoittelu Lumikello ry:ssä

Lumikello ry on suomalainen (Kuopio) julkinen järjestö, joka toimii ensisijaisesti sosiaalityössä maahanmuuttajien perheiden kanssa.

Lumikello ry ei pidä voiton tuottamista toimintansa ensisijaisena tavoitteena. Kuten useimmat paljon vapaaehtoisia työllistävät maahanmuuttajajärjestöt, painopiste on valtavassa ja välttämättömässä työssä lasten, vammaisten, vaikeissa elämäntilanteissa olevien kansalaisten auttamiseksi sekä tukee myös kotoutumisen, ulkomaalaisten työ- ja yhteiskuntaelämään sopeutumisen tavoitteita Suomessa.

Työkokemus on loistava tilaisuus tutustua Suomen työelämään, työlakiin ja asiaa koskeviin lakeihin sekä hankkia työkokemuksen puutetta uudessa maassa. Tämä on eräänlaista työelämään valmistautumista, jonka tarkoituksena on auttaa ihmisiä pääsemään työmarkkinoille. Tämä toimenpide voi tukea sekä hakijaa että työnantajaa. Työttömille osallistuminen seuran toimintaan on hyvä tilaisuus laajentaa tuttavapiiriä, solmia uusia kontakteja ja kenties aikaisemminkin työllistyä, löytää kiinnostava ammatti sekä kehittää taitojaan ja kykyjään.

Osallistuminen suomalaiseen yhteisötoimintaan omaa erikoisalaa lähellä olevalla alalla voi olla erittäin palkitseva kokemus, se auttaa näyttämään taitojaan ja edistää myös suomen kielen oppimista ja tason ylläpitämistä. Suomalaiset työnantajat arvostavat usein työkokemusta julkisissa organisaatioissa.

Suomessa harjoittelu on olennainen ja tärkeä osa oppimisprosessia. Organisaatiomme tarjoaa mielellään alustan sen kulkua varten. Voit hakea milloin tahansa. Ja yhdessä pohditaan, kuinka tulla paremmaksi ja hyödyttää ihmisiä. Koska harjoittelu on koulutusprosessi, sitä ei makseta: opiskelija harjoittelee taitoja ja kykyjä, täydentää kokemusta ja raportoi ohjaavalle opettajalle tehdystä työstä.

Harjoittelukysymyksissä ota yhteyttä Valentinaan sähköpostitse: valentinapuuronen@gmail.com.