Suomi sujuvaksi

Ilmiselvästi Suomessa olisi nyt tarvetta kehittää parempia ja tuloksiltaan tehokkaampia suomen kielen kursseja maahanmuuttajille, jotka haluaisivat päästä osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Lumikello ry tarjoaa suomen kielen kursseja Suomen venäjänkielisille. Tukikielenä on venäjä. Tällaisia kursseja ei ole Kuopiossa. Suoritetun kyselyn perusteella 87% venäjänkielisistä (ks liite.) eivät ole tyytyväisiä omaan kielitaitoonsa. Palautettujen kyselylomakkeiden vastausten mukaan he pitävät oman työttömyytensä syynä mm.puutteellista kielitaitoaan (reilut 75%). Maahanmuuton nykytilanteen takia kielikurssit tarjoavat kansalaisuuksien edustajille suomen kielellä. Valitettavasti Suomen koulutusjärjestelmä ja periaatteet huomattavasti eroavat siitä, johon venäjänkieliset ovat tottuneet opiskellessaan omissa kouluissaan. Usein myös suomen kieltä äidinkielenään puhuva opettaja ei kiinnitä tarpeeksi huomiota niihin seikkoihin, joita ehdottomasti esim. venäjän kieltä puhuva opettaja osaa selittää. Suomen pääkaupunkiseudulla (esim. Vantaan aikuisopisto, Springhouse ym) on tapana, että maahanmuuttajille ei opeta natiivi, vaan opettaja, joka on lukenut suomea vieraana kielenä.  Suomessa, jopa kymmeniä vuosia asuneet, venäjänkieliset paluu- ja maahanmuuttajat, eivät pysty puhumaan ja ymmärtämään kieltä 100%-sti, kun eteen tulee niitä lausekonstruktioita, joita on runsaasti kaikkialla (esim. KELA, TE-toimisto, OMAKANTA, poliisi jne.).

Lumikello ry:n tarjoama kielikurssii edellyttää myös tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista, koska ”Suomen venäläiset kaipaavat lisää tietoa suomalaisen työelämän ja sosiaalisen elämän pelisäännöistä, jotka poikkeavat jonkin verran venäläisistä” (Näitä tapoja Suomen venäläinen ei ymmärrä. Aamulehti 17.03.18).

Vuoden 2018 nk. aktiivisuusmallin mukaisesti jokaisen työttömän on oltava aktiivinen työpaikan etsinnässä. On sanottava, että monet maahanmuuttajataustaiset ihmiset ovat järkyttyneitä ja tilanne pelottaa heitä. He ymmärtävät asian niin, että työnhakijan heikon kielitaidon takia monikaan työnantaja tuskin tarjoa heille työpaikkaa tai virkaa, ja kuitenkin kaikesta huolimatta mm. työttömyystuki pienenee. Suoritetun kyselymme mukaan useimmiten tarjotaan työpaikaksi erilaisia myyntipalveluja (esim. puhelinmyynnin tai kaupan alalta), joihin heikon kielitaidon omaavat maahanmuuttajataustaiset työttömät eivät uskalla hakeutua.

Työttömyyden syihin maahanmuuttajien joukossa kiinnitetään tosi paljon huomiota Suomen mediassa, mm työministeri Jari Lindström puhuu siitä, että ”Ulkomailla syntyneiden työllisyys on Suomessa selvästi heikompaa kuin muissa Pohjoismaissa” (HS, 23.3.18). Artikkelissä ”Culture – säätiö: venäjänkielisillä järjestöillä olisi annettavaa yhteiskunnalle” ollaan sitä mieltä, että venäjänkieliset rekisteröidyt yhdistykset pystyisivät auttamaan kuntaa paluu- ja maahanmuuttajien kotoutumiskysymyksissä (14.2.2018 Yle Uutiset). Näin ollen Lumikello ry olisi valmis osallistumaan venäjänkielisten kotoutumiseen.