Tietoa meistä

 

Lumikello ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kuopiolainen yhdistys, joka tukee venäjänkielisiä maahanmuuttajia, erityisesti lapsia, nuoria ja ikääntyviä maahanmuuttajataustaisia pohjoissavolaisia, sekä heidän perheitään. Visionamme on heidän hyvinvointinsa ja osallisuutensa edistäminen sekä syrjäytymisen vaaran vähentäminen, jossa toteutuu jokaisen ihmisen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen.

Meidän arvomme:


Avoimuustoimintamme on avointa kaikille. Olemme avoimia uusille ideoille ja yhteistyölle. Viestintämme on avointa ja kaikilla on mahdollisuus saada ajantasaista tietoa toiminnasta.
Yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyyskaikilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistumiseen, vaikuttamiseen ja yhdessäoloon.
Luottamus ja ystävyysluomme yhteisön, jossa on hyvä olla mukana, tässä tuetaan toisia ja luotetaan toisiimme.

 

Toiminnan tarkoitus on parantaa maahanmuuttajien asemaa yhteiskunnassa, sekä edistää heidän kotoutumistaan ja hyvinvointiaan.

Luomme edellytyksiä venäjänkielisten maahanmuuttajien kotoutumiselle erilaisten osa-alueiden toimintojen ja palveluiden kautta: kulttuuri, terveys- ja hyvinvointi, koulutus ja kielitaito jne. Tarjoamme venäjänkielisille maahanmuuttajille kotoutumista tukevaa ja edistävää ryhmätoimintaa, hyvinvointia ja osallisuutta lisäävää kulttuuritoimintaa, sekä ohjaus- ja neuvontapalveluja omalla äidinkielellään.

Yhdistyksen työ perustuu vapaaehtoisuuteen, ja toimintaa pyöritetään vapaaehtoisten voimin. Jokainen osallistuu toimintaan omien voimavarojensa mukaan positiivisessa hengessä.

Yhdistystoiminnan alkuvaiheessa panostetaan projektityön ideointiin, yhteistyökumppaneiden etsimiseen, suhteiden luomiseen sekä erilaisten vapaa-ajan ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen.

Kiitollisena otetaan vastaan teidän ehdotuksia ja toiveita, avoimella mielellä aloitetaan yhteistyötä ja verkostoidutaan.

Jos haluat ja olet valmis auttamaan maahanmuuttajia kotoutumaan ja samalla vaikuttaa heidän elämänsä laadun ja hyvinvoinnin parantamiseen tule mukaan ja ole aktiivinen!

Apua, iloa ja positiivisia elämyksiä on helpompi tarjota yhdessä!

Miten jäseneksi?

Lumikello ry:n jäseniksi voivat tulla venäläiset, suomalaiset ja muut ulkomaalaiset, jotka  tukevat pysyvästi järjestön toimintaa vapaaehtoisesti.

Lumikello ry  on ihmisten organisaatio, joka voi auttaa muita vaikeissa tilanteissa. Organisaatio on avoinna uusien jäsenten sekä uusien ideoiden huomioon ottamiselle ja yhteistyölle muiden humanitaaristen järjestöjen kanssa.

Vuonna 2021 jäsenmaksu on: perhemaksu 20€, aikuinen 15 €, nuoret (12 – 29v.) 10€, lapset (0-
11v.) 5€. Jäsenyys on voimassa kalenterivuoden kerrallaan. 

Liity Lumikello ry:n jäseneks lähettämällä meille vapaamuotoisen sähköposti viestin osoitteeseen lumikellokuopio@gmail.com.

Jos sinulla on kysyttävää vapaaehtoistyöstä ja jäsenyydestä Lumikello ry: ssä ota yhteyttä meihin  

Toimintasuunnitelma 2022