Lasten tanssistudio

Tervetuloa Anna Kosken tanssikouluun!

Lastentanssi-ilmaisu: 3-4 vuotiaat

Lapsi täyttää 3-4 vuotta vuoden loppuun menessä

Leikinomaisessa muodossa tutustutaan tanssin perusteisiin, työskentelyyn ryhmässä, parin kanssa ja yksetellen. Opitaan hahmottamaan muotoa, tilaa, musiikkia ja rytmiä. Jokaisella oppitunnilla on luova osuus, jossa saa tanssin keinoin ilmaista omia tunteitaan ja ajatuksiaan kannustavassa ilmapiirissä. Tanssileikkitunneilta saa hyvät valmiudet jatkaa tanssiharrastusta niin lasten luovan tanssin ja lasten baletin kuin muillakin tunneilla 5 vuotiaana.

3-4 vuotialla on yksi 45 minuutin tanssintunti kerran viikossa.

Perusopinnot (luova tanssi): 5-7 vuotiaat

Tunti tarjoaa tanssi-ilmaisua ja tekniikkaa ikäkaudelle sopivassa muodossa. Tutustutaan tanssin peruselementteihin- muutoon, liikkeeseen, tilaan, rytmiin, energiaan- ja etsitään niistä aineksia omaan tanssi-ilmaisuun. Tunneilla harjoiteltavat laukat, loikat, pyörimiset ja kuperkeikat jalostuvat ja tarkentuvat myöhemmin tanssitekniikaksi. Ryhmässä toimimisen taitoa harjoitellaan ja opetellaan oman vuoron odottamista, pareittain työskentelyä sekä piirien, jonojen ja muiden muodostelmien hahmottamista. Opetus antaa hyvät valmiudet tanssiharrastuksen jatkamiseen niin nykytänssi kuin baletin tunneilla 8- vuotiaana.

5-7 vuotialla on yksi 60 minuutin tanssintunti kerran viikossa.

Tanssin perusteet 8-10 vuotiaat

Oppitunnit sisältävät perusteita klassisesta baletista ja luovia harjoitteita skä elementteja eri maiden kansantansseista. Tunneilla opitaan myös kehonhuoltoa ja tanssitietoutta. Harjoitellaan klassisen baletin perusliikkeita tanko- ja keskilattialla sekä tilan läpi liikkuvia tanssiliikkeita ja hyppyjä. Opiskellaan oikean kehon asennon löytymista, lihasvoimaa ja notkeutta, harjoitellaan musikaalista liikkeen suorittamista ja rytmin hahmottamista.

8-10 vuotiailla on 60 minuutin tanssitunti kerran viikossa.

Studio aloitti toimintansa elokuussa 2018 ja lopetti toiminansa kesällä 2022.