Hankkeet

Hankkeen toiminnan tavoitteena on lisätä venäjänkielisten kuopiolaisten tietoisuutta digitalisaatiosta ja sähköisestä asioinnista sekä vahvistaa niiden digitaitoja ja osallisuutta tuleviin tietoyhteiskunnan muutoksiin. Projektin toiminnalla pyritään selvittämään syrjäytymisen vaarassa olevien venäjänkielisten kuopiolaisten tarpeita ja vastaamaan niihin asiakaslähtöisesti tarjoamalla matalan kynnyksen tukea digitalisoitumiseen arkeen.

lisää

Nämä kolme viikkoa ovat kulkeneet aivan nopeasti! Leiri järjestettiin joukkueemme innostumisen ansiosta, ja emme väsytä kiittämästä sinua, koska olet saavuttanut tavoitteesi – antaa lapsillemme mielenkiintoisia, jännittäviä kesäpäiviä, etenkin koronaviruksen yhteydessä!

lisää