Hankkeet

Lumikello ry kehittää venäjänkielisten kotoutumista koskevaa yhteistyötä viranomaisten kanssa.
Koemme tärkeäksi tehtäväksi nostaa venäjänkielisten maahanmuuttajien tietämystä Kuopion kaupungin palveluista. Tätä varten suunnittelemme ja toteutamme yhteistyöprojekteja paikallisten julkisten ja kolmannen sektorin kanssa.

Monipuolisilla toiminnoilla pyrimme vahvistamaan venäjänkielisten tietoisuutta ja osaamista, edistämään eri ikäisten maahanmuuttajien kotoutumista, työllistymistä ja hyvinvointia eri elämän osa-alueilla sekä edistämään vuorovaikutusta ja kulttuurista oppimista suomalaisten ja venäjänkielisten välillä.

Hankkeen toiminnan tavoitteena on lisätä venäjänkielisten kuopiolaisten tietoisuutta digitalisaatiosta ja sähköisestä asioinnista sekä vahvistaa niiden digitaitoja ja osallisuutta tuleviin tietoyhteiskunnan muutoksiin. Projektin toiminnalla pyritään selvittämään syrjäytymisen vaarassa olevien venäjänkielisten kuopiolaisten tarpeita ja vastaamaan niihin asiakaslähtöisesti tarjoamalla matalan kynnyksen tukea digitalisoitumiseen arkeen.

lisää

Luova päiväleiri 6-15 vuotiaille venäjänkielisille kuopiolaisille Pinarin nuorisotiloissa.

lisää