Hankkeet

Lumikello ry kehittää venäjänkielisten kotoutumista koskevaa yhteistyötä viranomaisten kanssa.
Koemme tärkeäksi tehtäväksi nostaa venäjänkielisten maahanmuuttajien tietämystä Kuopion kaupungin palveluista. Tätä varten suunnittelemme ja toteutamme yhteistyöprojekteja paikallisten julkisten ja kolmannen sektorin kanssa.

Monipuolisilla toiminnoilla pyrimme vahvistamaan venäjänkielisten tietoisuutta ja osaamista, edistämään eri ikäisten maahanmuuttajien kotoutumista, työllistymistä ja hyvinvointia eri elämän osa-alueilla sekä edistämään vuorovaikutusta ja kulttuurista oppimista suomalaisten ja venäjänkielisten välillä.

Digituki arkeen Kuopio Vol.2 on Lumikello ry:n syksyllä 2020 aloittaman Digituki
arkeen Kuopio -hankkeen jatkohanke, jonka kohderyhmänä on Pohjois-Savossa ja
erityisesti Kuopion kunnassa asuvat työikäiset ja ikääntyneet maahanmuuttajat,
joilla on heikot tietokone- ja digitaaliset taidot.

Hankkeen toiminnan tavoitteena on lisätä venäjänkielisten kuopiolaisten tietoisuutta digitalisaatiosta ja sähköisestä asioinnista sekä vahvistaa niiden digitaitoja ja osallisuutta tuleviin tietoyhteiskunnan muutoksiin. Projektin toiminnalla pyritään selvittämään syrjäytymisen vaarassa olevien venäjänkielisten kuopiolaisten tarpeita ja vastaamaan niihin asiakaslähtöisesti tarjoamalla matalan kynnyksen tukea digitalisoitumiseen arkeen.

lisää

Luova päiväleiri 6-15 vuotiaille venäjänkielisille kuopiolaisille Pinarin nuorisotiloissa.

lisää