Harrastuksen aloittaminen

Ohje toimintaan osallistujalle

Lumikello ry (Yhdistys) tarjoa monipuolista ja laadukasta ohjattua vapaa-ajan toimintaa eri-ikäisille maahanmuuttajille sekä erilaisia kulttuuritapahtumia, jotka edistävät maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten hyvinvointia ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Löytäessäsi sopivan kerhon ilmoittaudu hakemuksen kautta valitsemaasi ryhmään. Kerhonmaksu tulee maksaa heti kauden alussa. Mikäli osallistuja haluaa lopettaa kerhon kesken kauden, hänen tulee ilmoittaa siitä välittömästi Yhdistyksen toimistolle [lumikellokuopio@gmail.com]. Kerhonmaksu palautetaan, mikäli peruutusilmoitus on tehty viimeistään viikko ennen kerhon alkua. Tämän jälkeen osallistumismaksua ei palauteta (poikkeuksena terveydellinen peruste, lääkärintodistus). Tarvittaessa maksuasioissa voi ottaa yhteyttä Yhdistyksen toimistoon.

Yhdistys pidättää oikeudet muutoksiin (lukujärjestys, kerhonpaikat ja ajankohdat).

Yhdistys ei korvaa kertoja, jotka joudutaan perumaan esim. kaupungin peruttua tilavuoron tai muusta ns. ulkoisesta tekijästä johtuvasta syystä. Mikäli kerhon tapaamiset joudutaan perumaan paljon, eivätkä luvatut kerrat toteudu, järjestetään korvaavia kertoja. Korvaavat kerrat voidaan järjestää eri viikonpäivänä, kellonaikana tai toisessa paikassa tai varsinaisen kauden jo päätyttyä.

Yhdistys voi harkintansa mukaan velvoittaa vanhemmat järjestämään kerholaisille avustajan kerhon ajaksi, mikäli kerholainen toistuvasti vaarantaa oman tai toisten lasten tai ohjaajan turvallisuuden tai työrauhan. Avustajan tehtävänä on valvoa, että kerholainen noudattaa ohjeita ja sääntöjä. Mikäli kerholainen toistuvasti rikkoo Yhdistyksen ja kerhon sääntöjä hänet voidaan erottaa. Yhdistys ei palauta kerhonmaksua.

Säännöt

Kerholainen:

 • sitoutuu noudattamaan yhdistyksen ja kerhon sääntöjä sekä ohjaajan ohjeita;
 • saapuu kerhoon ajoissa;
 • käyttäytyy ystävällisesti tovereita ja ohjaajia kohtaan.

Vanhempi:

 • maksaa kerhomaksun ajoissa;
 • huolehtii, että yhteystiedot ovat ajan tasalla;
 • seuraa tiedotteita, joita yhdistys ja ohjaaja lähettävät;
 • ei kyseenalaista ohjaajan opetusta lasten kuullen, vaan hoitaa ristiriidat keskustellen ohjaajan kanssa;
 • ottaa tarvittaessa yhteyttä yhdistysjohtoon asioiden selvittämiseksi.

Ohjaaja:

 • suunnittelee hyvin tuntinsa;
 • vastaa kerhon turvallisuudesta;
 • tiedottaa vanhempia ja yhdistys tavoitteista, muutoksista, ongelmista ym.;
 • kohtelee kerholaista kannustavasti ja oikeudenmukaisesti;
 • kouluttaa itseään ohjaajana;
 • pyytää ajoissa apua yhdistykselta.

Yhdistys:

 • tarjoa laadukkaita ja monipuolisia lapsille, nuorille ja vanhemmille vapaa-ajan aktiviteettejä (kerhot, studiot, mestarikurssit);
 • rekrytoi ja kouluttaa ohjaajia;
 • järjestää sopivat tilat;
 • maksaa työntekijöiden palkat;
 • tiedottaa jäsenistöä toiminnasta;
 • huolehtii hyvästä hallinnosta.